Stowarzyszenie „Be Active” jest organizacją pozarządową, która powstała w grudniu 2019 roku z inicjatywy osób należących do grupy społeczników angażujących się dotychczas w wiele przedsięwzięć głównie o charakterze integracyjnej pracy z młodzieżą w dziedzinie sportu, rekreacji oraz organizacji wydarzeń o charakterze lokalnym. Członkowie Stowarzyszenia „Be Active” działają również na rzecz innych podmiotów, angażując się w różnego rodzaju projekty o charakterze kulturalnym, integracyjnym, sportowo-rekreacyjnym czy charytatywnym. Projekty te były współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego, Powiatu Brzeskiego czy Gminy Brzesko oraz dzięki ogromnemu wsparciu lokalnych sponsorów. Wspierali również aktywnie Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku w realizowanych projektach, współfinansowanych z Urzędu Województwa Małopolskiego jak na przykład projekt „Łączymy pokolenia” – organizacja Pikniku rodzinnego w 2019 roku czy konkursie „Mecenat Małopolski” w 2019 roku na zadanie pod nazwą „Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia chóru przy Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku.”

I Bieg ku Pamięci ofiar bombardowania
04 WRZ

II Bieg Ku Pamięci Ofiar Bombardowania Węzła Kolejowego w Brzesku – Słotwinie.

Brzesko - Słotwina
Trasy rowerowe Brzesko

Trasy rowerowe Brzesko

Zobacz