Wiata rowerowa dzięki firmie CANPACK – Brzesko Słotwina.

Zakup i montaż wiaty rowerowej, która dzięki firmie CANPACK stanęła w Parku Leśnym w Brzesku – Słotwinie, stanowi dopełnienie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Be Active w zakresie turystyki rowerowej. W latach 2020-2021 organizacja z powodzeniem wzięła udział w konkursach grantowych dotyczących infrastruktury turystycznej pod nazwą „Małopolska Gościnna”. Pomysłem organizacji na zagospodarowanie dużego terenu rekreacyjnego było …